27.10.2017г. Открит избор с Публична покана за определяне на изпълнител/ли за Доставка на ДМА

27.10.2017г. Открит избор с Публична покана за определяне на изпълнител/ли за Доставка на ДМА:

Обособена позиция 1

– Комбиниран рентгенов апарат за панорамни, цефалографски и 3D изследвания – 1бр.

Обособена позиция 2

– Скенер за устната кухина – 1бр.
– Лабораторен скенер – 1бр.
– Режеща машина за порцелан и металокерамика – 1бр.
– Режеща машина за цирконий – 1бр.
– Пещ за печене на цирконий – 1 бр.
– Пещ за печене на порцелан и металокерамика – 1бр.
– Управляващо устройство за пещите – 1бр.
– Подгряваща пещ – 1бр.
– Фрезапарат – 1бр.

Краен срок за подаване на оферти 04.11.2017г.

Свържи се с нас бързо и лесно!

Вярваме, че всеки зъб е сложен организъм и различните му проблеми изискват различни специалисти. 

Call Now Button