Коронки и фасети

За какво се използват коронки и фасети?

Коронки и фасети са двете най-често употребявани средства в стоматологията, когато става въпрос за възстановяване на увредени зъби и възвръщане на техния приятен и естетичен външен вид. Кое от тях ще изберете, зависи най-вече от състоянието на зъбите ви в конкретния момент, както и от целите по отношение на функционалност и естетика, които искате да постигнете. Преди обаче да поговорим по-конкретно за избора между коронки и фасети, съвсем накратко ще изведем главните свойства и приложения на двете групи елементи. Ето в какви ситуации обикновено се използват коронки и фасети:

  • коронки и фасети: счупвания и наранявания по зъба – коронки и фасети са подходящи варианти за възстановяване на зъба при наличие на счупвания или наранявания по него. Подобни счупвания и наранявания биха могли да се получат в резултат на удари, травми или някакъв силен натиск, предизвикан от страна на външни фактори.
  • коронки и фасети: общи дефекти – при немалко хора са налице дефекти на зъбите, които оказват негативно влияние във функционален и естетически аспект. Сред тези дефекти биха могли да бъдат изкривяването на зъбите и прекалено голямото разстояние между тях. В такива случаи отново могат да се използват коронки и фасети, за да се възстановят нормалните свойства и характеристики на зъбите, необходими на човека в ежедневието.
  • коронки и фасети: поражения върху външния вид – с напредване на възрастта на човек е възможно най-различни фактори да окажат негативно въздействие върху външния вид на неговите зъби – неправилно хранене, тютюнопушене и т.н. Най-често срещаните поражения са обезцветяване на зъбите и видима загуба на тяхната свежест и блясък. Сред опциите за поправяне на подобни поражения и възвръщане на естетическия вид на зъбите са именно поставянето на коронки и фасети.

Как да направите правилния избор измежду коронки и фасети?

От голямо значение е да направите правилния за своите нужди и изисквания избор измежду коронки и фасети. Избор, които ще ви позволи да постигнете в пълна степен поставените цели по отношение на функционалността и естетиката на зъбите си. Вижте аспектите, на които трябва да обърнете внимание при разглеждането на варианти за поставяне на коронки и фасети:

  • избор измежду коронки и фасети: нужда отпредварителна подготовка на зъбите – сравнявайки коронки и фасети, определено можем да кажем, че коронките изискват доста по-голяма предварителна подготовка на зъбите. При поставянето на фасети често въобще не е нужно изпиляване на зъбите или ако се прави такова, то е минимално.
  • избор измежду коронки и фасети: устойчивост във времето – този аспект не зависи чак толкова от избора измежду коронки и фасети, колкото от материалите, от които са направени самите коронки и фасети. Разликата между издръжливостта на порцеланови и фотополимерни фасети например в повечето случаи е в порядъка на 4-5 години в полза на порцелановите.
  • избор измежду коронки и фасети: поддръжка – след поставянето си върху зъба, съответните коронки и фасети имат нужда от постоянна поддръжка. По-голяма и трудна тази поддръжка безспорно е при фасетите. Когато имате поставени фасети, освен следване на традиционните ежедневни навици, свързани с хигиената на устната кухина, трябгва да правите и редовни посещения при своя стоматолог. По време на въпросните посещения се извършват контролни прегледи, както и професионално почистване на зъбите, което е от ключово значение за запазването на естетичния вид на фасетите във времето.

Полезни съвети при поставяне на коронки и фасети

Продължаваме с няколко полезни съвета, които би било добре да следвате при подлагане на процедура по поставяне на коронки и фасети. Тези съвети са свързани както с избора на здравно заведение, където да бъде извършена съответната процедура, така и с избора на конкретни видове коронки и фасети, и последващата им поддръжка. По-надолу ще разберете най-важното по отношение на всяка една от споменатите теми.

  • внимание към избора на дентална клиника – важно е къде и от кого ще ви бъдат поставени съответните коронки и фасети. Съветваме ви да заложите на дентална клиника с достатъчно добро име на пазара. Обърнете внимание на аспекти като отзиви от клиенти, информация за използваните материали за изработване на коронки и фасети, данни за самите специалисти – стоматолози и т.н. Колкото повече надеждна информация откриете за една дентална клиника (включително в нейния официален сайт), в толкова по-голяма степен бихте могли да й се доверите при нужда от поставяне на коронки и фасети.
  • умела преценка относно вида коронки и фасети – нужно е да направите умела преценка и относно вида коронки и фасети, който ще бъде оптималният избор за вашите нужди и изисквания. В предишната част от текста дадохме пример със значително по-голямата издръжливост на порцелановите фасети от тази на фотополимерните такива. В същото време обаче трябва да се има предвид и че цените на порцелановите фасети са по-високи и съответно нетолкова достъпни за всички потребители. Така че се стремете да направите избор на коронки и фасети, който оптимално да отговаря както на целите, които искате да постигнете чрез тях, така и на личните ви финансови възможности.
  • спазване указанията на стоматолога – стриктно спазвайте указанията на стоматолога, дадени ви след поставянето на съответните коронки и фасети. И повече отвсякога следвайте ежедневните навици, които ще спомогнат за запазването на отличната хигиена във вашата устна кухина.

Поставяне на коронки и фасети в MEDICAL DENT

Коронки и фасети в MEDICAL DENT: Висококвалифицирани специалисти – дентална клиника MEDICAL DENT разполага с висококвалифицирани специалисти, притежаващи богат опит в сферата на стоматологията. Специалисти, които са наясно с последните стандарти в тази сфера и същевременно притежават способността да ги приложат за максимално качествени и ефективни процедури по поставяне на коронки и фасети.

Коронки и фасети в MEDICAL DENT: Модерна апаратура – оборудвали сме всички свои кабинети с модерна апаратура, отговаряща на най-новите здравни и технологични изисквания. Благодарение на тази техника специалистите ни имат възможност да си свършат отлично работата по отношение на функционалността и естетиката на поставяните коронки и фасети.

Коронки и фасети в MEDICAL DENT: Удобна локация – дентална клиника MEDICAL DENT се намира на удобна локация, до която има транспорт от всички части на София. Независимо дали се намирате в дома, офиса или на някое друго място, ще можете бързо и лесно да пристигнете при нас за отделните процедури по поставяне на коронки и фасети.

Дентална клиника MEDICAL DENT – висококачествено поставяне на коронки и фасети с отлична функционалност и естетика!

За какво се използват коронки и фасети?
Как да направите правилния избор измежду коронки и фасети?
Полезни съвети при поставяне на коронки и фасети
Поставяне на коронки и фасети в MEDICAL DENT

Свържи се с нас бързо и лесно!

Вярваме, че всеки зъб е сложен организъм и различните му проблеми изискват различни специалисти. 

Call Now Button