На 29.05.2018г. ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКЪЛ ДЕНТ КОНСУЛТ ЕООД сключи договор, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005

На 29.05.2018г. ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР
МЕДИКЪЛ ДЕНТ КОНСУЛТ ЕООД сключи договор, за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005Разработване на продуктови и производствени
иновации на ОП Иновации и конкурентоспособност.   

Основна цел на проектното предложение е разработване
на регулиращо се устройство с приложение в стоматологията, посредством което ще
се осъществяват всичките етапи от ситуирането и монтажа на зъбен имплант в
устната кухина. С иновативната разработка ще се създаде устройство, с което да
се намали многократно времето, за което се осъществяват етапите на ситуирането
и монтажа на зъбен имплант в устната кухина и да осигурява възможност за
поставянето на предварително изготвена постоянна 
коронка. Освен това се цели да
се предотврати риска от възникване на грешки и отклонения при пространственото
ситуиране в процеса на извършването на операцията, което ще осигури висока
прецизност на процеса. Предвижда се устройството да осигури универсалност, като
се ползва многократно, което ще се получи в резултат от възможността за
регулиране и коригиране според индивидуалния размер на пациента.   

Начало
на проекта: 29.05.2018г.

   

Край
на проекта: 29.01.2020г.

   

Стойност
на проекта: 656 615.00лв.,
от които 349 837.73лв. европейско и 61 736.08лв. национално съфинансиране.

Свържи се с нас бързо и лесно!

Вярваме, че всеки зъб е сложен организъм и различните му проблеми изискват различни специалисти. 

Call Now Button