Публична покана за определяне на изпълнител за Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА

14.02.2019г. Открит избор с Публична покана за определяне на изпълнител/ли за Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции

  1. Обособена позиция 1 Автоматизиран микроскоп за проверка на насищане на електронни платки и микропроцесори – 1бр.
  2. Обособена позиция 2 Електронен индустриален програматор – 1 бр.

Прекратена на 19.02.2019г. – решение за прекратяване.

Свържи се с нас бързо и лесно!

Вярваме, че всеки зъб е сложен организъм и различните му проблеми изискват различни специалисти. 

Call Now Button