Децата ни са най-рискови
Денталната травма е глобален феномен, от който най-засегнати са децата. Те са и най-рисковата група, тъй като при загуба на зъб, имплант може да бъде поставен чак след 23 годишна възраст, а липсата на зъб довежда до множество други проблеми.
 
Чести срещани травми
Най-честите зъбни травми са: фрактури/ счупвания на зъба и корена, с или без засягане на нерва/, избити зъби, набити зъби, разместени зъби, фрактури на челюстите.
 
Знанието се отплаща
Огромна част от зъбите, които биха могли да бъдат спасени чрез aвтотрансплантация, завършват с екстракции, поради незнание от страна на пациентите как да постъпят в подобна ситуация и/или неадекватно лечение в денталните клиники.
Какво е автотрансплантация?
Автотрансплантацията е технология с дълга история и е уникална алтернатива на имплантите в случаите, когато е възможно да бъде извършена, т.е. един зъб да се премести от дадена позиция на друга. Методът автотрансплантация се отличава с близо 80% успеваемост при възрастни и между 95% и 100% при деца. Особено подходяща е за деца до 18-годишна възраст и за предни зъби, но може да се прилага и при пациенти от всички възрастови групи. Специалистите в дентален център Medical Dent имат богат опит в автотрансплантацията, който прилагат за успешното лекуване на всяка индивидуална дентална травма.
при инцидент
медикъл дент
 
Екипът на Medical Dent е насреща, за да ви даде информация и да ви съдейства в случай на травма.
+359 963 07 37
Нашата Мисия
Нашата мисия в Medical Dent е да образоваме обществото за необходимата първична намеса при възникнала дентална травма, като по този начин помогнем да бъдат запазени повече усмивки. Адекватното поведение и правилната диагноза са най-важни в случай на дентална травма.

Центърът за дентални травми в Medical Dent има за цел и да лекува остри и хронични дентални травми. Не по-малко важно за нас е и да информираме денталното съсловие относно диагностика на дентални травми, както и лечението им.
нашият екип от специалисти
Квалификация
Опита и квалификацията, която имат нашите специалисти ни дава възможност да решим и най-тежките случаи на зъбни травми. Ние в MEDICAL DENT имаме мисия да направим живота на нашите пациенти по-добър, давайки им шанса да водят пълноценен социален живот и да изпитват удоволствие от ежедневните си действия като хранене, общуване и възможността да се усмихват на света около тях.
дългогодишен опит
Бъдещето на денталната медицина е в това тя да може да осигури всичко това бързо, лесно, без болка и лоши спомен. В MEDICAL DENT това е възможно, благодарение на дългогодишния ни опит и отлично обучени лекари, анестезиолози и интернисти. Лечението под медицински сън не е бъдеще, а настоящ комфорт, който осигуряваме на нашите пациенти за тяхното безболезнено лечение.
Най-често задавани въпроси, свързани със зъбните травми:
1
Млечните зъби реимплантират ли се?
Млечните зъби не се реимплантират, заради риск от засягане на зародиша на постоянния зъб.
2
До колко време избит постоянен зъб при дете може да бъде върнат обратно в устата?
Най-благоприятни са резултатите до 30 минути. След 60 минути, успеваемостта драстично намалява. Може и след 100 часа. В такъв случай няма да запазим зъба, но ще запазим развитието на челюстта, което също е важно.
3
Какво става, ако не бъде върнат зъба обратно в устата?
Намерим ли зъба, веднага трябва да го върнем на мястото му. Може и да не успеем да го спасим за дълго време, но ще продължим развитието на челюстта.Челюстта расте вертикално благодарение на зъбите. При липса на такива няма развитие на челюстите и те изостават.
4
Възможно ли е избити зъби на възрастен да се автотрансплантират?
Само когато престоят им извън устата е бил по-малко от 60 минути. В противен случай по-добре да поставим имплант.
5
Счупените парчета при възрастните пациенти пазят ли се?
Винаги! Няма по добра връзка от зъб-зъб (при спазен технически протокол)
6
Автотрансплантирането на избит зъб сложна манипулация ли е?
Не, поставя се местна упойка и зъба се връща на мястото му. Ако пациентът се притеснява, предлагаме и неинвазивна седация или така наречения медицински сън.
7
Колко посещения при специалист са нужни за възстановяване на счупен/избит зъб?
Зависи от случая. Контролните прегледи са на 1 месец, 3 месец, 6 месеца, 1 година, 2 години и 4 години. След това продължават да се правят на всеки 4 години.
8
Как се процедира при набит/интрудиран зъб?
Зависи колко е набит и на колко години е пациента. При зъб с незавършено кореново развитие, може спонтанно да пробие до 7 мм. При завършено кореново развитие прибягваме до хирургично изваждане и връщане на оригиналната позиция, след което го шинираме за 2 седмици.
Свържете се с нас
Име:
 
Фамилия:
Имейл:
 
Телефон:
Съобщение:
 
ИЗПРАТИ
Дентален Център
MEDICAL DENT
1407 София,
бул. Джеймс Баучер 114
 
Работно време
MEDICAL DENT
Работно време
от Понеделник до Събота:
от 8:00 ч. до 18:00 ч.
 
Телефон
+359 2 473 8794
E-mail
office@medicaldent.bg
Дежурните ни лекари са винаги на разположение!