Show Menu
На 29.05.2018г. ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКЪЛ ДЕНТ КОНСУЛТ ЕООД сключи договор, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005

На 29.05.2018г. ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКЪЛ ДЕНТ КОНСУЛТ ЕООД сключи договор, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005

На 29.05.2018г. ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКЪЛ ДЕНТ КОНСУЛТ ЕООД сключи договор, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005Разработване на продуктови и производствени иновации на ОП Иновации и конкурентоспособност.   

Основна цел на проектното предложение е разработване на регулиращо се устройство с приложение в стоматологията, посредством което ще се осъществяват всичките етапи от ситуирането и монтажа на зъбен имплант в устната кухина. С иновативната разработка ще се създаде устройство, с което да се намали многократно времето, за което се осъществяват етапите на ситуирането и монтажа на зъбен имплант в устната кухина и да осигурява възможност за поставянето на предварително изготвена постоянна коронка. Освен това се цели да се предотврати риска от възникване на грешки и отклонения при пространственото ситуиране в процеса на извършването на операцията, което ще осигури висока прецизност на процеса. Предвижда се устройството да осигури универсалност, като се ползва многократно, което ще се получи в резултат от възможността за регулиране и коригиране според индивидуалния размер на пациента.   

Начало на проекта: 29.05.2018г.

   

Край на проекта: 29.01.2020г.

   

Стойност на проекта: 656 615.00лв., от които 349 837.73лв. европейско и 61 736.08лв. национално съфинансиране.

See more
Back to "Европроекти"
Book a consult now!
Step
Loading
Запази час за видео консултация сега! Онлайн консултация
Medical Dent Dental Center
Medical Dent

Sofia 1407,
114 James Bourchier Blvd.

Open hours Business hours

Monday through Friday:
8:00 am – 5:00 pm
Saturday:
8:00 am – 2:00 pm