Show Menu
Политика по качеството на Medical Dent

Политика по качеството на Medical Dent

Политиката по качеството на Дентален център „Медикъл Дент Консулт“ ЕООД гр. София е насочена към развитие и внедряване, поддържане и усъвършенстване на дейности, водещи до непрекъснатото подобряване на системата за управление, във всичките й аспекти, при гарантиране на високо постоянно качество на предлаганите стоматологични услуги, съответстващи на пациентските и нормативни изисквания. За осъществяване на тази политика и постигане на поставените цели, във фирмата е изградена, внедрена и се поддържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ENISO 9001:2015 с обхват ”Имплантология, орална хирургия и парадонтология, ортодонтия, протетична и естетична дентална медицина, консервативно зъболечение”.   

Ръководството на фирмата се ангажира, дейностите, които извършва при изпълняване на своята Политика по качеството, да съответстват на законовите и нормативни изисквания, да удовлетворяват изискванията на пациентите, да отговарят на променящите се вътрешни и външни обстоятелства и изисквания на заинтересовани страни, както и непрекъснато да подобрява ефикасността на системата за управление на качеството.   

Ръководството наДентален Център Медикъл Дент Консулт ЕООД се стреми към:

  • предоставяне на висококачествени и конкурентноспособни стоматологични услуги;
  • непрекъснато задоволяване изискванията и очакванията на пациентите, по отношение на качеството на предлаганите стоматологични услуги.
  • привличане на нови пациенти;
  • ефективна комуникация и поддържане на обратна връзка с пациентите, доставчиците и съответните законодателни и изпълнителни органи, с цел анализ, оценка, непрекъснато подобряване и поддържане, на работеща и ефективна система за управление на качеството;
  • извършване на навременни и адекватни коригиращи действия, с цел избягване на рискове, овладяване на възможностите и преодоляване на системни несъответствия.
  • непрекъснато подобряване на техническата база и инфраструктура, с цел подобряване условията на труда и качеството на предлаганите стоматологични услуги;
  • технологично лидерство в денталната медицина .
  • поддържане и непрекъснато усъвършенстване на квалификацията на лекарите, медицинските сестри и административния персонал.

   

Основни стоматологични дейности на Дентален Център „Медикъл Дент Консулт“ ЕООД са:

- Имплантология;

- Cerec;

- Консервативно зъболечение;

- Рентгенова диагностика; компютърна томография и контрол;

- Подвижно и неподвижно протезиране;

- Професионално почистване и избелване на зъбите;

- Поставяне на керамични фасети и корони – естетична стоматология;

- Орална и лицево-челюстна хирургия;

- Пародонтология;

- Пълна анестезия при показания;

- Ниско инвазивна стоматология.

   

За проследяване и оптимизиране на резултатите за осъществяването на цялостната дентална дейност отговаря както Ръководството , така и всеки служител в рамките на неговите правомощия и задължения, отразени в Длъжностните характеристики на центъра.

   

Ръководството на Дентален Център „Медикъл Дент Консулт“ ЕООД е отговорно за разгласяване, разясняване и прилагане на Политиката по качество, както и за предприемане на всички необходими мерки за постигане на пълна ангажираност на работещите във фирмата за нейното изпълнение и реализация на поставените цели в определените срокове.

See more
Back to "Европроекти"
Book a consult now!
Step
Loading
Medical Dent Dental Center
Medical Dent

Sofia 1407,
114 James Bourchier Blvd.

Open hours Business hours

Monday through Friday:
8:00 am – 5:00 pm
Saturday:
8:00 am – 2:00 pm

Telephone Phone+359 (02) 963 07 37

E-mailoffice@medicaldent.bg