Show Menu
На 07.07.2017 г. ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКЪЛ ДЕНТ КОНСУЛТ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 07.07.2017 г. ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКЪЛ ДЕНТ КОНСУЛТ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 07.07.2017 г. ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКЪЛ ДЕНТ КОНСУЛТ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията на ОП Иновации и конкурентоспособност.

Основната целта на проектното предложение е внедряване в производство и пазарната реализация на иновативен продукт частична зъбна коронка с фиксиращи елементи. Като изработването на крайният продукт, а именно зъбна коронка ще се постигне посредством автоматизация на целия технологичен процес, което ще намали технологичното време за изработване на една коронка и ще осигури максимална точност и качество на крайният продукт.

Начало на проекта: 07.07.2017г.

Край на проекта: 07.07.2018г.

Стойност на проекта: 747 158.82лв., от които 571 576.49лв. европейско и 100 866.45лв. национално съфинансиране.

Indietro "Европроекти"
Prenota una visita di consultazione ora!
Passo
Loading
Запази час за видео консултация сега! Онлайн консултация
Medical Dent Centro dentale
Medical Dent

1407 Sofia,
Viale James Boucher 114

Open hours Orario di lavoro

dal Lunedì al Venerdì
dalle 8:00 alle 17:00
Sabato:
dalle 8:00 alle 14:00