Show Menu

Пародонтология

Parodontologi

En kompleksadgang til tannkronenes problem

Parodontologi er en del av stomatologien som forholder seg til inflammasjons eller estetiske problemet på tannkronene. Resultatet basert på disse inflammasjonsprosesser er sjelden alvorlig: den gradvise tapet av det beinet som støtter tennene og deres påfølgende risting og fallende. Gjennom en parodontologisk behandling og profylakse kan disse sykedomer forebygges og fullt behandles.

I «Medical Dent» utarbeider vi et fullprogram angående helseprosedyrer for å avbryte infeksjonen, å begrense beintapet, å reparere tannkronen. Ved nødvendighet, gjennomfør vi kirurgiske innsatser for å reparere det tapte beinet. Foruten reparerer vi tanndefektene utfall av inflammasjonen i vårt tannlegerom.

Свържи се с нас бързо и лесно! Запази час
Онлайн консултация
Medical Dent

Tannsenter
Medical Dent

1407 Sofia,
alle. James Bourchier 114

Open hours

Arbeidstid

Fra mandag til fredag:
Fra 8:00 til 17:00
Lørdag:
Fra 8:00 til 14:00