Избит зъб – същност на проблема и какво да правите

Същност на проблема „избит зъб“

„Избит зъб“ е термин, използващ се за случаите, в които целият зъб или части от него не са на мястото си в устната кухина. Причините за подобна травма могат да са много различни. Започвайки от сбивания, катастрофи и други неприятни ситуации, преминавайки през инциденти, свързани със спортни или ежедневни активности (сблъсъци, падания) и стигайки до отхапване на твърди храни и обекти. Какъвто и да е вашият случай, при наличие на избит зъб трябва да се вземат незабавни мерки. В следващите редове ще научите малко повече за предизвикателствата, с които бихте се сблъскали при избит зъб, както и за правилните и адекватни действия в подобна ситуация.

Избит зъб – с какви последици е придружена травмата?

В зависимост от това доколко силен е бил сблъсъкът или полученият удар, при избит зъб е възможно да са налице редица последици и неприятни усещания за вас. Те могат да са свързани с по-остра или по-лека болка, с кървене и дори с инфекция, която да има негативен ефект върху целия ви организъм (отпадналост, повишена температура и т.н. ). Колкото по-тежки са въпросните последици, от толкова по-голямо значение е да се потърси стоматологична помощ веднага. Преди това би било добре да се вземат и някои превантивни мерки по отношение на травмата, като например поставяне на компрес или приемане на обезболяващи.

Основните разновидности на проблема „избит зъб“ и препоръчителните мерки

Както вече отбелязахме по-горе, даден зъб може да бъде частично или изцяло избит. По-надолу ще изведем накратко мерките, които е препоръчително да се предприемат в двата случая:

Частично избит зъб не бива да се изважда изцяло от неговата позиция в устната кухина. Първо спрете кървенето (ако има такова) и поставете студен компрес от външната страна на бузата си, за да облекчите болката. След това по възможно най-бързия начин се свържете със специалист – стоматолог и отидете на преглед. В такива случаи шансът да запазите вашия зъб е доста голям при вземане на адекватни мерки.

Когато целият зъб е избит, ситуацията вече става малко по-сложна. Изплакнете зъба с топла вода и го поставете в съд с прясно мляко. За да е възможно зъбът да бъде върнат в устната ви кухина и да възстанови нормалната си функционалност, трябва да ви бъде оказана специализирана помощ веднага. Всеки час или дори минута е от ключово значение, така че не губете време, а незабавно се свържете с добър и опитен стоматолог.

Дентална клиника Медикъл Дент е подходящото място за вас при наличие на избит зъб. Ние ще ви окажем бърза и адекватна помощ, благодарение на която ще бъде възможно не само да запазите оригиналния си зъб, но и той да възстанови напълно своите функции. Доверете се на екипа на Медикъл Дент, за да си гарантирате получаването на качествено и ефективно стоматологично лечение с отлични крайни резултати за вашето орално здраве!

Същност на проблема „избит зъб“
Избит зъб – с какви последици е придружена травмата?
Основните разновидности на проблема „избит зъб“ и препоръчителните мерки

Свържи се с нас бързо и лесно!

Вярваме, че всеки зъб е сложен организъм и различните му проблеми изискват различни специалисти. 

Call Now Button