Лечение под медицински сън

Денталната медицина се развива стремглаво през последните години, а Medical Dent държи да бъде сред знаменосците на това положително развитие – не само в България, но и на световно равнище. Затова се стремим да осигурим на нашите пациенти всички възможности за спокойно, комфортно и безболезнено лечение. 

Една от тези възможности е лечението под медицински сън, което успешно практикуваме вече близо две десетилетия.

300+

Пациенти лекувани с 
медицински сън на година

Какво представлява?

Преди всичко – представлява изключително работещ  подход, който дава възможност на денталните лекари да извършат в рамките на едно посещение комбинация от сложни и времеемки процедури, без пациентът да усети нищо и без да запази травмиращи спомени за болезнено преживяване.

Заедно с нашите опитни анестезиолози разработихме много мек вариант на работа под медицински сън, който прилагаме успешно – както при възрастни, така и при деца. Годишно лекуваме по този начин около 300 пациенти, а сумарно те вече са хиляди. 

Предимства и особености

Какви са предимствата?

1. Елиминиране на силния страх

Има пациенти с изключително силно изразен страх от зъболекаря, който не успяват да контролират. Освен крайно травмиращо, това е и опасно за тяхното дентално здраве, тъй като страхът ги кара постоянно да отлагат посещенията в денталния кабинет. Лечението под медицински сън гарантира на тези пациенти спокойствие и здрава усмивка.

2. Спестяване на време

Живеем в динамично време, в което всеки бърза да свърши колкото може повече работа в по-кратък срок. Отчитаме заетостта на нашите пациенти и сме готови да я посрещнем. Когато пациентът е под медицински сън, сме в състояние да извършим наведнъж няколко манипулации, за които в съзнание той би изгубил търпение и би почувствал силен дискомфорт. 

3. Лечение на пациенти с придружаващи заболявания

Общата анестезия ни дава възможност за сигурно и безопасно лечение на пациенти в по-тежко общо здравословно състояние и придружаващи заболявания – например диабет и хипертония. Постоянното присъствие на опитен анестезиолог-реаниматор по време на цялото лечение гарантира, че услугата е сигурна и безопасна за пациента. 

4. Спокойни деца

Страхът от зъболекаря може да превърне посещенията на малките пациенти в голямо предизвикателство. Тогава на помощ идва медицинският сън, който при напълно безопасни условия благоприятства ефективното изпълнение на процедурите. И като бонус – не оставя никакъв лош спомен в съзнанието на детето, което може в дългосрочен план да се отрази положително на цялостното му доверие към денталните лекари и грижата за усмивката. 

При кои хора може да се използва?

Безопасно ли е?

Лечението под медицински сън, което се прилага в дентална клиника Medical Dent, не представлява никакъв риск за здравето на пациентите. Натрупали сме богат опит в работата под седация, който винаги е бил и продължава да бъде успешен. За целта сме създали работещи протоколи, които стриктно следваме, и които са насочени към минимизиране дори на незначителните рискове, които биха могли да възникнат.  Безопасността на пациента и леченията в Medical Dent винаги е приоритет №1. 

Гингивит 04
Процес на лечение

Лечение под медицински сън в дентална клиника Medical Dent

Процес на лечение, изисквания и зададени въпроси от наши пациенти! Бъдете уверени и спокойни по време на лечението си при нас!

Мост на зъб 02

Без страх, без болка, без травмиращи спомени

Споменахме в началото на този материал, че услугите в денталната медицина се развиват с космически темпове. Също толкова стремглаво се повишава и здравната култура на пациентите, които започват да полагат все повече и все по-взискателни грижи за своето здраве.

В дентална клиника Medical Dent приемаме за свой дълг да им осигурим идеалните възможности за това – включително чрез лечение без страх и травмиращи спомени. 

Една от тези възможности е лечението под медицински сън. Това не е приказка в бъдеще време, а настоящ и реален комфорт, който можете да намерите в дентална клиника Medical Dent. 

Свържи се с нас бързо и лесно!

Вярваме, че всеки зъб е сложен организъм и различните му проблеми изискват различни специалисти. 

Call Now Button