Show Menu

Политика по качеството на MEDICAL DENT

Политика по качеството на MEDICAL DENT
Свържи се с нас бързо и лесно! Запази час
Онлайн консултация

   

Политиката по качеството на Дентален център „Медикъл Дент Консулт“ ЕООД гр. София е насочена към развитие и внедряване, поддържане и усъвършенстване на дейности, водещи до непрекъснатото подобряване на системата за управление, във всичките й аспекти, при гарантиране на високо постоянно качество на предлаганите стоматологични услуги, съответстващи на пациентските и нормативни изисквания. За осъществяване на тази политика и постигане на поставените цели, във фирмата е изградена, внедрена и се поддържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ENISO 9001:2015 с обхват ”Имплантология, орална хирургия и парадонтология, ортодонтия, протетична и естетична дентална медицина, консервативно зъболечение”.   

Ръководството на фирмата се ангажира, дейностите, които извършва при изпълняване на своята Политика по качеството, да съответстват на законовите и нормативни изисквания, да удовлетворяват изискванията на пациентите, да отговарят на променящите се вътрешни и външни обстоятелства и изисквания на заинтересовани страни, както и непрекъснато да подобрява ефикасността на системата за управление на качеството.   

Ръководството наДентален Център Медикъл Дент Консулт ЕООД се стреми към:

  • предоставяне на висококачествени и конкурентноспособни стоматологични услуги;
  • непрекъснато задоволяване изискванията и очакванията на пациентите, по отношение на качеството на предлаганите стоматологични услуги.
  • привличане на нови пациенти;
  • ефективна комуникация и поддържане на обратна връзка с пациентите, доставчиците и съответните законодателни и изпълнителни органи, с цел анализ, оценка, непрекъснато подобряване и поддържане, на работеща и ефективна система за управление на качеството;
  • извършване на навременни и адекватни коригиращи действия, с цел избягване на рискове, овладяване на възможностите и преодоляване на системни несъответствия.
  • непрекъснато подобряване на техническата база и инфраструктура, с цел подобряване условията на труда и качеството на предлаганите стоматологични услуги;
  • технологично лидерство в денталната медицина .
  • поддържане и непрекъснато усъвършенстване на квалификацията на лекарите, медицинските сестри и административния персонал.

   

Основни стоматологични дейности на Дентален Център „Медикъл Дент Консулт“ ЕООД са:

- Имплантология;

- Cerec;

- Консервативно зъболечение;

- Рентгенова диагностика; компютърна томография и контрол;

- Подвижно и неподвижно протезиране;

- Професионално почистване и избелване на зъбите;

- Поставяне на керамични фасети и корони – естетична стоматология;

- Орална и лицево-челюстна хирургия;

- Пародонтология;

- Пълна анестезия при показания;

- Ниско инвазивна стоматология.

   

За проследяване и оптимизиране на резултатите за осъществяването на цялостната дентална дейност отговаря както Ръководството , така и всеки служител в рамките на неговите правомощия и задължения, отразени в Длъжностните характеристики на центъра.

   

Ръководството на Дентален Център „Медикъл Дент Консулт“ ЕООД е отговорно за разгласяване, разясняване и прилагане на Политиката по качество, както и за предприемане на всички необходими мерки за постигане на пълна ангажираност на работещите във фирмата за нейното изпълнение и реализация на поставените цели в определените срокове.   

Запази час за консултация сега!
Loading
Запази час за видео консултация сега! Онлайн консултация
Вижте още
Назад към "Европроекти"
Medical Dent

Дентален Център
MEDICAL DENT

1407 София,
бул. Джеймс Баучер 114

Open hours

Работно време

от Понеделник до Събота:
от 8:00 ч. до 18:00 ч.

При спешни случаи на ваше разположение има дежурен лекар.