Интервю на тема: Безопасно ли е да посещаваме стоматолог по време на Covid-19

Интервюиращ:

Безопасно ли е вече да ходим на зъболекар? Така в началото ни беше повече страх да дойдем на прегледи, дори хора, които имаха сериозни оплаквания или се страхуваха, или ваши колеги се опасяваха и не ги приемаха. Сега има повече болни, но като чели не ние чак толкова страх. Безопасно ли е, обаче?

Д-р Бранимир Кирилов:

Ще отговоря на въпроса Ви, но преди това искам да кажа, че ситуацията с COVID 19 изненада всички ни като общество, може би защото последните десетилетия, може би дори и сто години ние не сме живели в условия на епидемия и сме забравили какво е да се живее в условия на епидемия.

Интервюиращ:

Някои изобщо не сме знаели!

Д-р Бранимир Кирилов:

Да, някой изобщо не са знаели и в този смисъл, това което се случва с COVID можем да го приемем, като един преговор за това как хората се справят в условие на епидемия. Сега по въпроса, дали е безопасно да се ходи на зъболекар? Да, безопасно е и моя съвет е към всички пациенти да не се притесняват да потърсят своя зъболекар, защото определено ми прави впечатление последните 2 месеца -юни, юли месец, че имаме много повече усложнени случаи, спрямо нормалното развитие на нещата, което го отдавам на изчакването на това, че хората спряха за дълъг период от време. Отпаднаха профилактичните мерки и аз сега в практиката си виждам доста усложнени случаи.

Интервюиращ:

Това е от страх у пациентите, които не са идвали в началото или това което преди малко споменах, че Ваши колеги не приемаха дори спешни случаи. Имахме такива казуси, за които сме разказвали включително и тук.

Д-р Бранимир Кирилов:

Извънредното положение на 13 март ни завари не достатъчно информирани и имахме нужда от малко време да се справим, да се запознаем с тази болест вируса, какво представлява. Така че, да, в началото наистина е имало. Откъс от лечение не, по скоро имаше една тенденция за приемане само на спешните, неотложните случаи, но това беше по заповед на министъра на здравеопазването. Това беше една нормална ситуация. Вече след отпадането на извънредното положение, всички могат да ходят нормално, спокойно и за планови манипулации.

Интервюиращ:

По-малко опасно ли е все пак епидемията не е приключила? Повече мерки за безопасност ли се взимат? Защо преди беше опасно и имаше заповед на министъра? Сега няма заповед на министъра.

Д-р Бранимир Кирилов:

Сега ще ви дам пример от практиката, в която аз работя. Това което направихме като организация е освен, че всички пациенти са прозвънявани по телефона с определени въпроси, с това дали са имали контакти или пък идват от чужбина от дестинации, които подлежат на карантина. Имаме селекция на пациентите според тяхното здравословно състояние. Имаме дни, в които приемаме така наречените „активни пациенти“. Имаме дни в които приемаме застрашени пациенти. Това е една организация, която направихме от април насам. Други неща, които сме променили, че оставяме много свободно време между пациентите, за да може да дадем време на екипите ни да подготвят кабинетите ни, така че да бъде гарантирано при влизане на следващ човек всичко е дезинфекцирано предварително, преди той да влезе в кабинета.

Доста колеги вече започнаха да слагат в практиката си и устройства, които да дезинфектират въздуха. Така че със сигурност, стоматологията в момента и зъболекарските практики са доста по подготвени за работа в условия на епидемия, спрямо периода преди 13-ти март.

Интервюиращ:

Това, че има повече време между пациентите не означава ли , че имате и по-малко пациенти в момента, защото чисто времево няма как в рамките на работния ден няма как да приемате същия обем.

Д-р Бранимир Кирилов:

Това е един проблем, пред който се изправят всички дентални практики. Изискването на това да предоставиш достатъчно време за дезинфекция на кабинет след пациент, означава намаляване на броя приети пациенти през деня, което води до изключително натоварване на графика, като продължителност на работния ден, и като възможност да се приемат спешни неотложни пациенти. Истината е в това, че ще трябва да мине още време да можем да подготвим практиката си за подобен тип работа, тъй като колегите от страната работят също от часове около 30 минути за пациенти, което е крайно недостатъчно в тези условия. Ако досега 30 минути е било достатъчно на някой да направи една пломба, то сега ако се добавят 15 минути за дезинфекция на кабинета след пациента, за да бъде дезинфекциран, така вече часовия пояс, в който трябва да се дават часовете е 1 час плюс 60 минути на човек, почти двойно намалява трафика на пациенти в практиката.

Интервюиращ:

Добре, при Вас мерките са много затегнати, но каква е гаранцията, че навсякъде, при всички ваши колеги е така? Има ли възможност да се злоупотребява с това и да не се спазва това за хигиената, която трябва да се спазва? Трябва ли, ние пациентите по някакъв начин да следим за това нещо? Наше задължение ли е?

Д-р Бранимир Кирилов:

Информираността на пациентите по всички въпроси през последните години нараства, което поставя всички зъболекари пред необходимостта да отговорят на очакванията, на изискванията. Така че, един подобен контрол от страна на пациентите при всички положения е добре дошъл и за колегите да се адаптират към новите условия.

Интервюиращ:

В тази ситуация не трябва ли да има някой отговорен орган, който да следи за тези неща?

Д-р Бранимир Кирилов:

То има такъв отговорен орган, който да следи за тези неща!

Интервюиращ:

Проверяват ли Ви?

Д-р Бранимир Кирилов:

Редовно имаме проверки. И то са доста тежки проверки, и от страна на РЗИ, и от страна на медицински контрол, така че практиките ни са проверявани акуратно дали отговарят на всички изисквания на хигиените норми.

Интервюиращ:

Добре, тази пандемия повдигна един въпрос, който Вие отдавна говорите, но като че ли беше повод да се доразвие, едно течение на денталните специалисти, кажете ни какво е ? То пак е свързано с безопасността и вашата, и нашата- на пациентите .

Д-р Бранимир Кирилов:

Течението се казва slowdentistry т.е по-бавна стоматология. И аз в предишните отговори засегнах. Основното нещо е, да се предостави достатъчно време за всеки пациент, преди него и след него, да се подготви кабинета за работа. В същото време, slow dentistry се фокусира върху самото качество наизпълнение на манипулацията, като задължително изискване е поставяне на кофердам. Това са едни платна, които за съжаление не всички пациенти харесват, но тези платна допълнително предпазват пациентите от възможността за зараза, както и зъболекарите все пак се предпазват. Освен предпазването, те играят и голям роля в прецизното изпълнение на манипулациите, което е 3-тата част от течението slow dentistry. T.e slow dentistry разглежда течение, при което да имаме достатъчно време за всеки пациент, да гарантираме неговата безопасност, да изпълни манипулацията абсолютно акуратно и качествено, и на финала той да бъде добре лекуван.

Интервюиращ:

Добре, по-малкото пациенти, повечето разходи, защото това са допълнително разходи за тази превенция, за поддържане на хигиена и на допълнителните мерки. Това означава и по-малко приходи, предполагам за вас и вашите колеги. Цените на стоматологичните услуги, ще се повишат ли или случило ли се е вече?

Д-р Бранимир Кирилов

В нашата практика, ние имаме такава организация на работата от години, така че цените няма да се променят, защото ние сме подготвени за такъв тип работа, но като цяло, масово за стоматологията аз очаквам да се повишат цените на услугите, защото освен че..

Интервюиращ:

В какви рамки? Сериозно ли ще е ?

Д-р Бранимир Кирилов:

Не мога да прогнозирам тези рамки, но при всички положения ще има корекция в посока повишаване на цените, защото освен, че трябва да намалим броя на пациентите двойно, другото, което се наблюдава е ,че консумативите като дезинфектанти, хигиени материали, материали въобще, покачиха цените си и то така не с малки стойности през последните месеци. Донякъде породи затруднение за доставки, защото имаше един период с доста затруднени доставки. Донякъде поради промяна в търсенето, може би, но така или иначе производители, които работят в тези браншове повишиха цените си и ние трябва да можем да поемем тази разлика.

Интервюиращ:

Аз питам така всички медицински лица, лекари, които ми гостуват. Ще попитам и Вас, макар че вашия бранш е малко по-различен, може би защото не разчитате чак толкова много на средства от държавата, но какво научихме от тази криза? Кои дупки от здравната ни система трябва да се запълнят много спешно?

Д-р Бранимир Кирилов:

Това е един въпрос, на който отговора му е много дълъг.

Интервюиращ:

Краткият вариант, моля.

Д-р Бранимир Кирилов:

Краткият вариант на отговора, какво научихме от кризата . От кризата научихме, че епидемията е нещо нормално и ние трябва да бъдем готови да живеем с нея.

Интервюиращ:

А можем ли да се справим с такива епидемии?

Д-р Бранимир Кирилов:

Мисля, че вече обществото ни и здравеопазването ни е по-подготвено да се справи и това се вижда в ситуацията в момента. Въпреки нарастващия брой заразени, болниците и здравеопазването успява да поеме случаите , и да се справят с пациентите, така че да могат да получат едно адекватно лечение. Със сигурност, през следващите години, трябва да има инвестиции в здравеопазването, които да дадат възможност, дори в периоди на по-тежки епидемии от COVID 19, обществото да има един по-близък до нормалния живот. Може би, това ще отличи по-подготвените общества от не подготвените, тъй като икономическите последици за не подготвените общества със система на здравеопазване, не може да отговори на живот в условия на епидемия. Биха били доста по-тежки.

Интервюиращ:

Да! Благодаря Ви! Доктор Бранимир Кирилов беше мой гост. Останете с Нас, връщаме се след малко!

Д-р Бранимир Кирилов:

Благодаря и аз!

Изгледайте видеото с д-р Бранимир Кирилов

Свържи се с нас бързо и лесно!

Вярваме, че всеки зъб е сложен организъм и различните му проблеми изискват различни специалисти. 

Call Now Button