Зъболекарят и революцията в технологиите

Д-р Бранимир Кирилов, основател на Medical Dent

Дигитализацията навлиза все по-силно навсякъде. Кое е мястото, където е най-видима в денталната медицина?

На две основни места. Първото е на етапа на планиране и след това на етапа на извършване на лечението. Днес планирането и подготовката на дадена манипулация могат да бъдат направени предварително и с много по-голяма прецизност и безопасност за пациента. Ако трябва да обобщя, дигитализацията е навлязла във всяка сфера на денталната медицина. Това включва интраоралните скенери за дигитални отпечатъци, Smile design, хирургичните водачи и навигация, както и 3D рентгеновите снимки. Горд съм, че съм един от първите, въвел всички тези технологии в България, и Medical Dent задава стандарта за качество на денталните услуги в сектора.

Как развитието на технологиите влияе върху използваните материали?

В денталната медицина те се развиват така, че да отговорят на развитието на технологиите. Ще дам следния пример – за да може една машина да среже моста, то той трябва да е направен от материал, който подлежи на такова срязване. Развитието на продуктите определя и приоритетното използване на циркония и порцелана в стоматологията, заменяйки метала. Освен това днес те са изработени с твърдостта на естествения зъб, така че рискът от изтриване на зъбите да е предотвратен. Материалите са по-биологични и дават повече възможности за реконструкции. Напълно възможно е да бъде създадена кост, както и оперативно да се реконструира венечната рамка с присадка от небцето. Развитието на зъбните импланти също е доста динамично както в посока дизайн на импланта, така и по отношение на повърхността, като всичко е с цел да се съкрати времето на оздравителния процес. Така се оптимизира и периодът на лечение, а пациентът има по-голяма сигурност в дългосрочния аспект на извършените манипулации.

До каква модерна апаратура ще имат достъп пациентите?

В бъдеще ще има роботи, които ще заместят човешката ръка в устата на пациента за някои от манипулациите. Ролята на специалиста ще е да управлява робота, независимо дали става дума за подготовка на зъба за пломба, лечение на канал или поставяне на имплант.

Как ще се развият зъбните импланти?

Очаквам, че ще дойде момент, в който ще се създава зародиш на зъб и той ще бъде имплантиран. Дали ще бъде с 3D принтер, или ще става по друг начин, вярвам, че това ще стане напълно възможно. След като бъде създаден зъбът, ролята на специалиста ще е да го имплантира. Човешкият фактор няма да бъде заменен, но ще има много процедури, които ще се извършват не от човешка ръка, а от робот.

Как ще се провеждат дентални консултации след 10 години?

Няма да са по-различни от днес. В момента в Medical Dent сме въвели всички най-нови технологии. Консултациите могат да бъдат извършени и онлайн. Имаме достъп до всякаква информация, която ни трябва в хода на лечението, налично е дигитално планиране. Това, което ще се промени, е, че ако в момента малък процент от клиниките предлагат това, то след 10 години ще бъде практика на повечето места.

Какъв ще е зъболекарят на бъдещето?

Ще е оператор на машина. Той ще управлява робот. Непроменена обаче ще остане необходимостта от психологически подход и нуждата от това да спечелиш доверието на пациента, така че да съумееш да го преведеш по пътя към успешния край на лечението.

Какво представлява глобалното течение Slow Dentistry? Вие сте негов идеолог. Как то влияе на вашия сектор?

Откакто променената действителност от COVID-19 е факт, на преден план излиза защитата на пациентите, която е в основата на глобалното течение Slow Dentistry, или така наречената бавна стоматология. То е крайъгълният камък на формулата за успех в бъдеще и трансформира практиката завинаги. След като вирусът стана част от нашата реалност, светът вече е и ще бъде друг. Започнахме да изпълняваме професионалния си дълг по различен начин. Приоритет са сигурността и защитата, а времето, отделено за това, е водеща ценност. Течението Slow Dentistry проповядва тази идеология. Всеки един дентален специалист и клиника трябва да положат допълнителни усилия, за да защитят пациентите си. Изисква се да се отдели нужното време преди и след посещение на всеки пациент за пълна и детайлна дезинфекция на работното място. Инвестицията в това време никога досега не е била на фокус толкова силно. Оттук нататък моделът при избора на стоматологична клиника е променен завинаги и безопасността е и ще бъде новата норма на поведение. Сега и в бъдеще ще е повече от важно да се доверявате на дългогодишни и надеждни специалисти и доказали репутацията си клиники със сигурни и безопасни условия на труд.

В дентална клиникаMedical Dent винаги сме гледали изключително отговорно на темата за стриктната здравна хигиена и безкомпромисна стерилност. Клиниката ни е единица мярка за спазване на най-високите стандарти в тази сфера.

Свържи се с нас бързо и лесно!

Вярваме, че всеки зъб е сложен организъм и различните му проблеми изискват различни специалисти. 

Call Now Button