Фантомен курс по имплантология за стоматолози

Сигурност и предвидими резултати в реални условия

На 28 и 29 април 2012 г., д-р Бранимир Кирилов от MEDICAL DENT, водещ специалист в сферата на денталната имплантология, проведе първите две обучения за годината от програмата „Фантомен курс по дентална имплантология”, организиран от IFZI България. Участие в тях взеха петима стоматолози от градовете София, Варна, Силистра и Бяла.

Фантомният курс дава възможност на стоматолози, специализиращи в сферата на протезирането и имплантологията, да практикуват съвременни методи за поставяне на импланти върху изкуствен пациент (фантом). Участниците имат възможност да работят в среда аналогична на реалната и с истински материали и така да развиват и усъвършенстват уменията си.

Пълната програма на „Фантомния курс” се състои от 4 модула, като всеки от тях се провежда в рамките на един ден. По време на първия модул на 28 април, основен акцент бе планиране на лечението чрез поставяне на имплант, запознаване с дизайна на имплантите и видовете хирургични инструменти, както и видове разрези и техники на шиене. Обсъдени бяха ключовите моменти за постигане на добри клинични резултати. Също така беше проведено практическо обучение по трепанация на костта.

На 29 април, по време на втория модул, фокусът на обучението беше върху подготовката на костта за поставяне на имплант. Бяха извършени симулативни операции за поставяне на имплант на долна и горна челюст в дистален участък.

Обучението върху изкуствен пациент – фантом дава възможност на специалистите стоматолози да развиват уменията си в сферата на имплантологията, което ще им позволи да работят с по-голяма сигурност и предвидими резултати в реални условия.

Свържи се с нас бързо и лесно!

Вярваме, че всеки зъб е сложен организъм и различните му проблеми изискват различни специалисти. 

Call Now Button