MEDICAL DENT с членство в „Българо-швейцарска търговска камара“

MEDICAL DENT – член на „Българо-швейцарската търговска камара“

MEDICAL DENT е единствената дентална клиника, която стана член на „Българо-швейцарската търговска камара“. Целта на организацията е подпомагане и стимулиране на икономическите,търговски и културни връзки между България и Швейцария. В нея членуват фирми от всички стопански отрасли, производители и доставчици на услуги, вносители и износители, големи международни компании и средни и малки предприятия. Камарата съблюдава интересите на Република България и Швейцарската конфедерация и представлява стопанските интереси на членовете си.

Свържи се с нас бързо и лесно!

Вярваме, че всеки зъб е сложен организъм и различните му проблеми изискват различни специалисти. 

Call Now Button