Пациентите на MEDICAL DENT с още една гаранция за качество

MEDICAL DENT – комплексно и професионално лечение.

За първи път в денталната практика на България бе учреден Лекарски Консултативен съвет, обединяващ усилията и експертизата на водещи специалисти под логото на MEDICAL DENT. Основна цел, която си поставят неговите членове в услуга на пациента, е да са гарант за високия стандарт при диагностицирането и комплексното дентално лечение, да развиват и специализират лекарите в Центъра, както и да популяризират постиженията на съвременната наука и практика сред пациентите. Това обединение затвърждава имиджа на MEDICAL DENT като Център, предлагащ комплексно и професионално лечение.

Свържи се с нас бързо и лесно!

Вярваме, че всеки зъб е сложен организъм и различните му проблеми изискват различни специалисти. 

Call Now Button