Съвременни тенденции и техники в пародонталната хирургия

Най-новите техники в пародонталната хирургия

В периода 10 -12 май 2012 г. д-р Генчо Ботев посети курс на тема „Пародонтална хирургия – резективни пародонтални хирургични техники”. Обучението беше проведено в центъра на проф. Хюрцелер и д-р Цур в Мюнхен (Huerzeler/Zuhr Dental Education). Основните акценти в програмата бяха свързани с най-новите техники в пародонталната хирургия. Това е второто обучение в престижния център на д-р Ботев за 2012 г.

В последните години пародонтитът засяга все повече хора и в тази връзка лечението в различните му форми придобива изключително значение. В MEDICAL DENT грижата за пациента съчетава апаратура от последно поколение, висока квалификация на специалистите и персонален подход.

Свържи се с нас бързо и лесно!

Вярваме, че всеки зъб е сложен организъм и различните му проблеми изискват различни специалисти. 

Call Now Button