Д-р Бранимир Кирилов е сред основателите на „Научен клуб по имплантология“

Началото на нов проект в имплантологията

На 18 май 2011 г. в Интер Експо Център ще бъде поставено началото на нов проект в развитието на българската имплантология – учредяването на сдружение с нестопанска цел – “Научен клуб по имплантология”. Д-р Бранимир Кирилов от Център по имплантология и естетична стоматология MEDICAL DENT е сред съучредителите на новата организация, и член на Управителния съвет. Целите, които си поставя научния клуб са да популяризира имплантологията сред лекарите по дентална медицина в България като подпомогне професионалното им развитие в областта на денталната имплантология и допринесе за повишаване качеството на лечение на пациентите. Пътят към успешното развитие на имплантологията у нас е съпроводен с постоянни демонстрации на постиженията на съвременната наука и практика в тази област, което ще е и главен приорите на „Клуба по имплантология“. От изключително важно значение за екипа на новото сдружение е и повишаване качеството на лечение на пациентите чрез повишаване знанията и уменията на лекарите по дентална медицина в областта на имплантологията, както и чрез по-добра информираност на пациентите по различни въпроси, касаещи лечението им.

Новоучреденият клуб ще организира регулярно клинични дискусии по определени теми, лекции от водещи световни специалисти в областта на денталната имплантология, срещи с чуждестранни специалисти за дискусия на проблемни клинични случаи. Всеки от членовете на клуба ще може да получи съвет и помощ при решаване на трудни случаи и казуси.

За членове на Управителния съвет на „Научен клуб по имплантология“ са избрани водещи специалисти в областта на импалнтологията – д-р Бранимир Кирилов, д-р Станислава Шулева, д-р Пресиян Кръстев, д-р Кирил Динов, д-р Светослав Величков, д-р Свилен Мустакерски, д-р Явор Миланов, д-р Павел Панов и д-р Костадин Харалампиев.

Свържи се с нас бързо и лесно!

Вярваме, че всеки зъб е сложен организъм и различните му проблеми изискват различни специалисти. 

Call Now Button